Roude Léiw Boune Kaffi Quetsch: Quetschen och!

Awer ouni Alkohol !

Eng Auswiel Bounen vum Roude Léiw Boune Kaffi ginn an der Quetschen-Drepp, dei vum Caroline Adam gebrannt gouf, eng Zait macéréiert. Eréischt wann d’Roude Léiw Kaffisbounen d’Aromaen vun der Quetsch opgeholl hunn, ginn se vum Tim Doppler geréischtert. Dobäi léist den Alkohol sech op, - d’Aromaen awer, de Goût also - bleiwen erhalen.
Wat erauskennt, ass ee richteg gudde Kaffi Quetsch -

ouni Alkohol !

En Genoss !

 

Roude Léiw Boune Kaffi Quetsch: Un vrai café Quetsch!

Mais sans alcool !

Une sélection de grains a caféRoude Léiw sont macérés dans la Drëpp,
distillée par Caroline Adam. Ce n'est que lorsque les grains àcaféRoude Léiw ont assimiléles saveurs de la Quetsch qu’ils sont torréfiés par Tim Doppler.
Lors de la torréfaction, l’alcool se consume, mais les saveurs sont conservées.
Le résultat n’est que du bon : un véritable café Quetsch -

sans alcool !

Un vrai délice !

ROUDE LÉIW BOUNEKAFFI QUETSCH 250 gr

SKU: 5430000484596
€16.50Price